Home » Renners » Nico van der Zanden

Nico van der Zanden

Topgesprek tussen de sponsors van de wegrenner


Nico van der Zanden

Topgesprek was er tussen de sponsors van wegrenner Nico v. d. Zanden tijdens de grote feestavond ter ere van de kampioen. Op de foto hiernaast zien we van rechts naar links Detmer Wilbrink van de firma Sterglas, Kees v. d. Goorbergh, Ad Damen, Nico zelf en motorhandelaar Jacques Walvoort.

Niemand minder dan wereldkampioen Jan de Vries was naar Oosterhout gekomen om luister bij te zetten aan de grote feest- en huldigingsavond die de supportersvereniging van Nico van der Zanden onlangs op touw hadden gezet. De watergekoelde Yamaha die Nico voor 1974 is toegezegd door supersponsor Sterglas was er weliswaar nog niet, maar de heer D. Wilbrink van Ster-glas liet in zijn toespraak geen twijfel bestaan over de goede plannen die er ten aanzien van Nico bestaan. Hij vertelde dat het aanvankelijk in de bedoeling had gelegen om met het sponsoren te stoppen, maar dat de uitstekende resultaten van Nico de balans toch naar de andere kant hadden doen doorslaan. En er waren nog veel meer mensen die het voor het komend jaar goed met de snelle Brabander voor hebben. In de rij van sponsors noteerden we o.a. de firma P. Koning uit Rotterdam, die de machines het hele seizoen van speciale Tsubaki racekettingen zal voorzien. Lederenkledingkoning Ad Damen tekende voor de uiterlijke verzorging van de coureur zelf. Jacques Walvoort, van de gelijknamige Bredase motorhandel, zelf ex-internationaal crosser, behoort ook tot de sponsors van zijn voormalige monteur. Laatste baas van Nico van der Zanden was het aannemingsbedrijf Van de Goorbergh te Breda, jawel, de zaak van de veelzijdige motorsportbroers, die als waardering voor hun scheidende rnedewerker een fonkelnieuwe Fontana voornaaf aanboden, daarmee het tijdperk inluidend dat Nico zich als volledig beroepsrenner op de motorsport wil concentreren. Het was Nico zelf, die Karel Zeegers naar voren haalde om daarmee de man te huldigen die de machine getuned heeft waarmee Nico het 1973 kampioenschap heeft behaald. Onder de andere prominente sport-mensen merkten we behalve Jan de Vries en Karel Zeegers op Jan Kostwinder, Jos Schurgers, Marcel Ankoné, Jaap Voskamp en het bestuur van de Motorvereniging Wintelré de club die Nico ook zo'n warm hart toedraagt. En de toegewijdheid van de supporters bleek nog eens over-duidelijk uit een opbrengst van circa twee mille van de aan deze avond gekoppelde verloting en verkoop van stickers!


Nico van der Zanden in Assen verongelukt (september 1975)


Nico van der Zanden

De eerste F750 races in Assen hadden een bitter einde door het verongelukken van Nico van der Zanden.

Slechts 100 meter voor de finish — de winnaar was al afgevlagd — belandde hij met grote snelheid in de strobalen, brak zijn nek en was op slag dood. Nico was net 29 jaar geworden. Hij was gehuwd, maar had geen kinderen.

Hij behoorde tot de kleine groep semi-professionele rijders; in de wintermaanden werkte hij als timmerman bij het aannemersbedrijf van de gebroeders van de Goorbergh in Breda, en 's zomers wijdde hij zich geheel aan de wedstrijdsport.

Hij begon met racen in 1967 bij de N.M.B., stapte na enkele jaren over naar de K.N.M.V. en werd meteen in 1970 dubbelkampioen bij de 250- en 350 cc nationalen.

Bij de internationaler lukte het aanvankelijk niet zo best, maar na enkele jaren kwamen de successen. In 1973 en in 1974 werd hij kampioen in de 250 cc-klasse, en ook dit jaar had hij nog uitzicht op de titel.

Het heeft niet meer zo mogen zijn. Een ongelukkige schuiver maakte een eind aan het leven van een van de vrolijkste Nederlandse coureurs.