De start van wegraces bij de N.M.B.

Door de ontevredenheid onder de K.N.M.V.-wegrenners was de N.M.B. diverse malen benaderd om te overwegen ook wegraces in haar programma op te nemen. De heer W. van Voorst uit Nijmegen had de N.M.B. verzocht een bijeenkomst met geïnteresseerde wegrenners uit te schrijven. Deze vergadering kwam er en wel op 12 november 1966 in hotel Pays-Bas te Utrecht. Naast drie leden van het hoofdbestuur van de Nederlandse Motorsport Bond, de heren M. van Bokhoven, E. van Dam en W. van Roon was de heer W. van Voorst aanwezig en kwamen er 64 wegrenners opdagen. Voorzitter Michel van Bokhoven opende de vergadering om 19.45 uur en verwelkomde de in groten getale opgekomen belangstellenden en in het bijzonder de heer W. van Voorst. Michel van Bokhoven vervolgde met de mededeling dat het hoofdbestuur van de Nederlandse Motorsport Bond besloten had wegraces te gaan organiseren omdat er verschillende verzoeken waren binnengekomen.

Er waren al acht wedstrijden gepland en er was inmiddels een voorstel voor een prijzenschema. De eerste wedstrijd was gepland voor medio april en er zou ook in België gereden kunnen worden. Ook werd informatie gegeven over de verzekering van de renners en aangegeven dat er geen startgeld betaald hoefde te worden. Alle coureurs werden uitgenodigd om naar de rennersvergadering van 19 november te komen. Verder werd een commissie samengesteld, bestaande uit de heren den Hamer, Plompen en Van der Lugt, die o.a. naar het prijzenschema zou gaan kijken. Een oproep werd gedaan voor de samenstelling van een Sportcommissie. De aanwezigen konden ook nog vragen stellen, waar druk gebruik van werd gemaakt. Voorzitter van Bokhoven bedankte tot slot de aanwezigen voor de prettige sfeer waarin was gesproken en sprak ook de hoop uit dat de avond in de toekomst tot nadere samenwerking zou leiden.

Die samenwerking kwam er zeker, hoewel niet alle K.N.M.V.-renners die op de bijeenkomst aanwezig waren, ook daadwerkelijk de overstap naar de N.M.B. durfden te wagen. Behalve persoonlijke redenen konden hiervan ook andere argumenten, zoals verplichtingen tegenover de motorclub (bij de K.N.M.V. aangesloten club) waarvan men lid was of ten opzichte van de sponsor of werkgever de oorzaak van zijn. Op 3 december 1966 werd de vergadering met de clubs gehouden en de te verrijden wegraces was een van de belangrijkste onderwerpen. Acht clubs gaven zich inderdaad op deze te willen organiseren. Een speciale wegrace commissie zou worden benoemd.

Vervolgens kwam naar voren dat de deelnemers voor 90 procent toprijders zouden zijn en een groot gedeelte van de K.N.M.V.-coureurs naar de N.M.B. zouden overgaan. Dat was toch wat te optimistisch gesteld. De kampioen bij de K.N.M.V. 250 cc nationalen, Arie Versteeg, maar ook Frans van der Lugt en Frans Holtkamp, die in deze klasse vaak voorin te vinden waren, kwamen over. Hans Hutten had al eens een wedstrijd in de sportklasse tot 500 cc gewonnen. De overigen met een K.N.M.V.-achtergrond waren nationale rijders die niet boven in de eindstand van het nationale kampioenschap 1966 te vinden waren. Er kwam geen enkele K.N.M.V.-renner over die in 1966 over een internationaal startbewijs beschikte. De overgekomen K.N.M.V.-coureurs werden aangevuld met talentvolle nieuwelingen.

De voorbereidingen voor het eerste racejaar werden gedaan door een rennerscommissie die bestond uit de renners Den Hamer, Luitaard, Van der Lugt, Dupont, en Meurs. In de sportcommissie namen zitting: de heer F. duChatenier als voorzitter en de heren J. Vogelsang en H. van der Burg als commissieleden. Dit waren oude rotten met veel ervaring en kennis van zaken.

In het Eindhovens Dagblad kon men een artikel lezen waarin gemeld werd dat er al 18 (ex-) K.N.M.V. startbewijshouders waren die zich bij de Nederlandse Motorsport Bond hadden aangemeld. Dat aantal zal later best nog zijn uitgebreid en samen met de talentvolle nieuwe renners, gingen zij bij de N.M.B. om een titel strijden.

In 1967 starten dan de wegraces bij de Nederlandse Motorsport Bond officieel. De eerste wedstrijd wordt dan op 2 april 1967 in Reusel verreden, een NMB wegrace!

Start van de allereerste races in Reusel op 2 april 1967

edc1cd2707644b6184a4232e51d80504.jpg

Reusel - 2 april 1967

bad4d65f6d7f4195b58b5c2f0441cf93.jpg

Start/finish in Heeswijk op 16 april 1967

0c9b7af032554dbe9ec463161dcfa14f.jpg

Wat foto's uit 1968:

6dbcb094c17540b7b3c64315cc9f9c6b.jpg
3026e9dd1ca844f1a1ad2a9329297008.jpg
d103037f99cc4e8eb7e98f64c402f13f.jpg