Home » N.M.B. » NMB herinneringen

Herinneringen aan de Nederlandse Motorsport Bond


Antoon van Bokhoven (foto's)

Antoon was de opvolger van de eerste voorzitter, de heer J. Jelsma. Hij werkte mee aan de oprichting van een nieuwe internationale motorsport organisatie:  de I.M.B. die later werd omgedoopt tot I.M.B.A.


Dit deelde de heer M.J.H. van Bokhoven tijdens de in Den Bosch gehouden algemene ledenvergadering mee. Men beschikt over een eigen bondsbureau waar de heer Van Bokhoven sedert ruim een jaar als consulent in full time dienst de leiding heeft, een korps geschoolde bochtencommissarissen, 3 jurybussen, 2 ambulances en een vast medisch team dat tot 4 artsen is uitgebreid. Teneinde ook de belangen van de coureurs in het oosten en noorden van het land beter te kunnen behartigen, zijn daar speciale districtsbesturen ingesteld. Het ledenaantal bedraagt thans ruim 7000. Ondanks dit groot aantal leden en de aansluiting bij de NKS en de I.M.B.A. is de Nederlandse Motorsport Bond er (nog) niet in geslaagd aansluiting te krijgen bij de Fédération International Motocycliste. Hetgeen aldus de heer Van Bokhoven betekent dat N.M.B.-coureurs die grote aanleg hebben bij de N.M.B. in hun mogelijkheden nogal beperkt worden. Om dit op te vangen, heeft de bond aansluiting gekregen bij de Internationale Motorsport Bond, een organisatie waarbij ook bonden uit België, Engeland, Zwitserland en Oostenrijk zijn aangesloten. De heer Van Bokhoven is ook van mening dat de jeugd meer aandacht moet krijgen. Er is voldoende talent, maar het moet in goede banen worden geleid waarbij vooral de begeleiding belangrijk is.

Jurywagen Nederlandse Motorsport Bond

Officials

Officials van de afdeling motorcross  Piet Huisman, Frans Beekmans, Wil van Laarhoven, Ben van Kessel, Jean Philipsen en rondeteller van Grinsven.


W. Ambaum erelid van Nederlandse Motorsport Bond

Tijdens een algemene ledenvergadering van de Nederlandse Motorsport Bond is de heer W. Ambaum benoemd tot erelid.

De benoeming volgde nadat voorzitter Michel van Bokhoven een voorstel hiertoe aan de vergadering had gedaan en alle aanwezigen met een luid applaus duidelijk blijk van instemming met dit voorstel hadden gegeven.

De N.M.B. verleende dit erelidmaatschap uit erkentelijkheid voor het feit, dat de heer Ambaum in 1969 het initiatief nam tot de organisatie van de wegraces van Tegelen, die in de loop der jaren uitgroeiden tot een van de grootste motorsportevenementen in Limburg.


Voetbalsuccessen van N.M.B.-renners


Uit de N.M.B. heeft zich een actieve groep mensen gevormd, die reeds enkele weken zeer fanatiek voetbal bedrijven.

Drie wedstrijden werden reeds gespeeld en er is intussen nog geen tegenstander gevonden, die de N.M.B.- voetbalmatadoren kan verslaan.

Onder aanvoering van Kees van der Kruijs werden in drie wedstrijden maar liefst negen doel-punten gescoord.

Harrie van der Kruijs nam daarvan het leeuwendeel voor zijn rekening. Hij raakte viermaal de netten. Het begin was zeer schuchter.

In Eindhoven vond "beschermvrouwe" Ans Kelderman een waardige tegenstander voor de motorcoureurs: Sint Jozefziekenhuis.

Spoedig keken onze coureurs tegen een 1-0 achterstand aan, maar Harry van der Kruijs bracht de stand in evenwicht.

Na de rust namen de Eindhovense verplegers opnieuw afstand van de wegracers, maar ook nu weer redde de on-grijpbare Harry v.d. Kruijs de N.M.B. (2-2).

Elf strafschoppen - door elke ploeg genomen - moesten toen de winnaar aanwijzen.

De N.M.B.'ers scoorden 8 maal; het Sint Jozefziekenhuis had in doelman Henk van Oisterwijk een te goede tegenstander, want deze keeper rammelde acht van de elf schoten uit het doel.

De tweede wedstrijd werd een makkie.

In Rijen trad de N.M.B. aan tegen wielervereniging "De Vrije Coureur" en tot ieders verrassing bleken de racers meer conditie te bezitten dan de wielrenners.

Voor de rust gaf Kees van der Kruijs de N.M.B. de leiding (1-0).

Pas in de tweede speelhelft moest De Vrije Coureur definitief buiger.

 

Harry van der Kruijs, Hans Hutten en Harold Bertram voerden de score op tot 4-0 wat meteen de eindstand was. 

Tegen de supporters van Fer Graat werd de derde wedstrijd gespeeld.

Het was een zware wedstrijd, die in Helenaveen (nabij Liessel) plaatsvond.

Tweemaal keken de 'N.M.B.-coureurs tegen een achterstand aan, maar Henk Gremmen en Ad Beck brachten evenwicht.

Tenslotte was het weer "goaltjesdief" Harrie van der Kruijs, die de N.M.B. de overwinning bezorgde. (2-3).


Video's