Home » N.M.B. » N.M.B. oprichting

Nederlandse Motorsport BondOp 12 februari 1949 werd in Helmond bij Café van Vilsteren de 'Zuid Nederlandse Motorsport Bond' opgericht.

  • De oprichting en de aanleiding

In 1949 was er een K.N.M.V. vergadering over het samenstellen van de sportkalender voor het volgend seizoen in het Amsterdamse Krasnapolsky hotel. Een verzoek aldaar van de Tilburgse en Eindhovense vertegenwoordigers om ter gelegenheid van jubileumfestiviteiten een wedstrijd op de agenda te krijgen werd genegeerd. Er ontstond grote verwarring in de zaal. Het bestuur ging een half uur in beraad maar kwam niet meer terug. Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Wéér werden de zuidelijke clubs achtergesteld.

Aanleiding genoeg voor een aantal verenigingen om in Helmond voor spoedoverleg bij elkaar te komen. Vrij snel werd daar besloten om de Zuid Nederlandse Motorsportbond in het leven te roepen. Michel van Bokhoven, de toenmalige secretaris van motorclub De Vrije Uitlaat uit Vught, was daar bij aanwezig en werd als reservelid toegevoegd aan het oprichtingscomité.

  • Eerste voorzitter

De eerste voorzitter van de organisatie werd de heer J. Jelsma, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring in 1953 de scepter overgaf aan  Antoon van Bokhoven, de oudere broer van Michel van Bokhoven, die toen ook voorzitter was van motorclub M.S.V. de Waal uit Zaltbommel.

  • Rooms Katholiek

Nagenoeg iedere club en vereniging in het zuiden van het land had destijds de toevoeging Rooms Katholiek in de naam. In 1952 werden de letters R.K. toegevoegd en door de uitbreiding van het werkgebied (Zeeland, Gelderland en Utrecht waren er bij gekomen) werd de naam Zuid Nederlandse Motorsport Bond omgedoopt tot R.K.N.M.B.. In 1960, na het aantreden van Michel van Bokhoven als voorzitter, zou de toevoeging R.K. overigens weer verdwijnen en werd het N.M.B.. Aanleiding daartoe was het feit dat bij het registeren van leden en startbewijshouders was opgevallen dat er veel van hen een andere geloofsrichting hadden.

  • Koninklijke goedkeuring

In 1953 werd de R.K.N.M.B. koninklijk goedgekeurd.

  • Aansluiting van clubs

In 1955 sloten Limburgse verenigingen zich aan en korte tijd later verenigingen en clubs uit de afdelingen in Oost en Noord. De afdelingen Oost en Noord werden daarna samengesmolten tot 'District Noord', terwijl de motorsportorganisatie De Dwerg een 'eigen leven' bleef leiden.

  • De groei in het aantal wedstrijden

In 1960 stonden er 20 crosswedstrijden op de R.K.N.M.B. wedstrijdkalender waarvan 10 internationaal.

In 1965 kende de wedstrijdkalender maar liefst 22 wedstrijden, met naast motorcrosswedstrijden ook gras- (Ter Aar) en sintelbaanraces (Baarlo en Geleen).

  • De start van de afdeling wegrace

In 1967 deed zich een nieuwe ontwikkeling voor namelijk de start van een afdeling wegrace binnen de N.M.B..

Michel van Bokhoven was in 1965 toegevoegd aan de pressiegroep 'Wegrace', een groep mensen die probeerde invloed uitoefenen op het wegracebeleid van de K.N.M.V.. 

Uit ontevredenheid onder K.N.M.V. coureurs werd de Nederlandse Motorsport Bond in 1966 diverse malen benaderd met de vraag of het niet mogelijk zou zijn wegraces onder hen auspiciën te organiseren.

Op 12 november 1966 werd tijdens een bijeenkomst van het hoofdbestuur van de N.M.B. met het 'Wegrace-Comité' in Hotel Pays-Bas te Utrecht besloten dat de Nederlandse Motorsport Bond wegraces in haar programma zou gaan opnemen.

In 1967 startte de afdeling wegrace en kreeg Motorclub De Wielewaal uit Reusel de eer om op 2 april 1967 de allereerste N.M.B. wegrace te organiseren.

  • Samenwerking met de K.N.M.V.

In 1975 werd de K.N.M.V. benaderd met het verzoek of er mogelijkheden waren tot samenwerking.

Van 1976 tot en met 1982 was er sprake van samenwerking maar (aanschouw het plaatje hieronder)...........

(dit verhaal krijgt hier nog een vervolg)Mooie en blijvende herinneringen

Op 1 januari 1983 is de N.M.B. geïntegreerd met K.N.M.V..