Home » N.M.B. » Motorpost

Motorpost

Officieel orgaan van Vrienden van de N.M.B.


Motorpost

Officieel orgaan van Vrienden van de N.M.B.
Redacteur: Jac Peeters
Foto-editing en lay-out: Gijs Peeters

Vrienden van de N.M.B.

Opgericht: 10 februari 2016
Varkensmarkt 28, 5081CP Hilvarenbeek
Bankrekening: NL28 RABO 0122 3370 18  t.n.v. J. Peeters te Hilvarenbeek
T: 013 5051950
E: motorpost2016@gmail.com
I: facebook.com/vriendenvandenmb
I: facebook.com/groups/1606765332935439

Inrichters:
Leo Brans
Gerrit Does
Jac Peeters

Lidmaatschap mét Motorpost

Motorpost was tot 1971 het bondsblad van de Nederlandse Motorsport Bond. 

Vanaf 2016 is Motorpost het magazine voor de motocross van Vrienden van de N.M.B.. Het magazine verschijnt ieder kwartaal.

Abonnementhouders ontvangen Motorpost voor € 14,95 (inclusief verzendkosten) vier keer per jaar in de brievenbus.

"Stel niet uit tot morgen wat ge nog heden kunt doen en meld u vandaag nog aan!" (uitspraak van wijlen Jac Scheepers)

Lidmaatschap zónder Motorpost

Ook zónder een abonnement op Motorpost kunt u lid worden van Vrienden van de N.M.B.. 

U ontvangt dan per e-mail onze nieuwsbrieven.

Het lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan uitsluitend per e-mail: motorpost2016@gmail.com