Home » N.M.B.

Uit de N.M.B. tijd (1949-1983)

De Nederlandse motorsportbond (N.M.B.) is opgericht in 1949 en officieel opgegaan in de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (K.N.M.V.) op 1 januari 1983,

Sporttechnisch gezien was het de grootste motorsportbond die Nederland ooit gekend heeft!

Het officiële besluit tot integratie werd eind 1982 in 's-Hertogenbosch bekrachtigd en ondertekend door de voorzitters van beide motorsportorganisaties, de heren N. Rodenburg (K.N.M.V.) en M.J.H. van Bokhoven (N.M.B.).

De N.M.B. hield na enkele 'overgangsjaren' op te bestaan, tot ongenoegen van een groot publiek en vele rijders.