Home » Motorraces » Tolbert

Tolbert

en de bekende C.C. - races

In het Groningse Tolbert, een plaats in de gemeente Leek, zijn in totaal 39 CC-races georganiseerd


In Tolbert zijn er in diverse tijdvakken wegraces georganiseerd.

Van 1950 tot en met 1955 zijn er onder de auspiciën van de K.N.M.V. in totaal 6 CC-races gehouden. 

De 'CC-Races' waren vernoemd naar Cornelis Sikkema en Cornelis Siersema, de initiatiefnemers.

Doordat er zoveel bomen langs het circuit stonden werd het vanwege de veiligheid na 1955 niet meer goedgekeurd voor wedstrijden. 

Op de foto boven:  Wout de Greef tijdens de CC-race van 1950.

4 CC-races onder auspiciën Nederlandse Motorsport Bond


Circuits


Circuit 1 (6  K.N.M.V. races in de periode 1950-1955)

Hoewel Tolbert geen hele grote plaats is, had het tijdens zijn vijf decennia verschillende circuits - en een nog grotere verscheidenheid aan lay-outs -motor racen.

Helaas zijn routekaarten niet beschikbaar voor alle circuits die Tolbert had, en de beschikbare informatie is soms een beetje verwarrend of zelfs tegenstrijdig.

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, is Tolbert zelf in de loop van de jaren aanzienlijk uitgebreid en veranderd, waardoor het moeilijker wordt om oude foto's te matchen met de bijbehorende locatie van vandaag.

Gelukkig is het eerste circuit goed gedocumenteerd.

Dit was een 4.178 km driehoekig circuit die Tolbert, Midwolde en Prei in een kloksgewijze lus met elkaar verbond, beginnend op de Oldebertweg, vlakbij de begraafplaats Tolbert.

Het werd gebruikt vanaf 1950-1955 voor evenementen, speciaal voor junior renners, met de titel CC-Races.

Deze naam verwees naar de initiatiefnemers, Cornelis Sikkema en Cornelis Siersema.

Vanwege de vele bomen langs de wegen was de baan na 1955 niet meer goedgekeurd en zo kwam er een einde aan het racen.


Circuit 2 (4  N.M.B. races in de periode 1970-1973)

In 1970 keerde de motorsport terug naar Tolbert, nu onder auspiciën van de N.M.B., die in 1967 was begonnen met het organiseren van races. 

Het nieuwe circuit bedroeg 2,5 km en begon aan de Leuringslaan, waarna de koers naar het noorden liep om rechtsaf te slaan de Oldebertweg op.

Het circuit ging vervolgens oostwaarts, langs de plaatselijke begraafplaats voordat het weer een 180 graden haarspeldbocht, op dezelfde weg terug ging zij het op de andere weghelft.

De rijders sloegen vervolgens linksaf de Auwemalaan en voor ze de finish bereikten ging het nog door 2 haakse bochten naar rechts via een straat genaamd Beelen.

Dit circuit werd ook gebruikt in 1971.

Voor 1972 werd de baanindeling gewijzigd in de vorm van een 8 en had het een lengte van 2,8 km.

Start- en finish bleef op dezelfde locatie als eerder, op de Leuringslaan bij een monumentale boerderij genaamd Sintmaheerdt, maar de renners reden nu naar het zuiden om linksaf de Beelen in te rijden, waardoor de rijrichting met de klok mee of tegen was.

Het circuit liep toen verder naar het zuiden over de Auwemalaan, voordat het terugging via de Lindensteinlaan en de Wethouder Iwe Hutstraat.

De renners keerden op de Auwemalaan bij de 'kruising van de' acht ', nu noordwaarts rijdend, voordat je tweemaal naar links gaat om de ronde compleet te maken via de Oldebertweg.

In die tijd was het Sintmaheerdt-gebied waar de races plaatsvonden nog grotendeels onontwikkeld, maar tegenwoordig is dit een woonwijk gebied en de wegen zijn niet gemakkelijk te herkennen in de foto's uit de tijd van de races.

Volgens ons werd het 2.8-km achtvormige circuit in 1973 ook gebruikt voor de races, hoewel één bron suggereert dat het misschien was ingekort.

Helaas ontbreekt hier nadere informatie over.


Circuit 3 (1  N.M.B. race op 26 mei 1974)

De CC-Races verhuisden in 1974 naar een nieuwe locatie op het industrieterrein Rodenburg.

In dit geval is er weer een routekaart beschikbaar, en is de exacte lay-out dus bekend.

Het nogal oninteressante circuit van 1,6 km had slechts zes haakse bochten, en dus kwam het niet als een verrassing dat dit kleine Rodenburg-circuit slechts eenmaal werd gebruikt.Circuit 3 (3  N.M.B. races in de periode 1975-1977)

In 1975 keerden de races terug naar het gebied rond Sintmaheerdt, een kortere en gemodificeerde versie van het circuit van 1972, hoofdzakelijk bestaande uit de noordelijke helft waaraan een korte gedeelte was toegevoegd.

De resulterende 1,6 km lange baan werd tegen de wijzers van de klok in doorlopen, maar mogelijk als gevolg van een heftig ongeval in de 500 cc race - werd de rijrichting  omgekeerd en werd er in de races van 1976 en 1977 met de wijzers van de klok mee gereden.

Vanaf de start- en finish op de Leuringslaan ging het in noordelijke richting rechtsaf de Oldebertweg in (ongeveer zoals in 1970 en 1971) en dan weer rechts de Auwemalaan in.

Na een 600 meter lang recht eind volgde een zigzaggend stuk met haakse bochten via De Boskamp en Beelen en kwam men weer bij de finish aan.

Omdat het circuit geen snelle bochten had, kwam de gemiddelde snelheid amper boven de 100 km / h uit.


Circuit 4 (2  N.M.B. races in 1979 en 1980 / 23 K.N.M.V. races in de periode 1981-2004)

In 1978 was er geen race, maar de definitieve locatie en het circuit voor de CC-races werd het jaar erna eindelijk gevonden.

In tegenstelling tot vroeger lag het nieuwe 2,574 km lange circuit buiten de stad, grenzend aan de snelweg A7.

De ruwweg rechthoekige loop was operationeel van 1979-1980 (N.M.B.) en 1982-2004 (K.N.M.V.).

Het evenement in 1981 werd geannuleerd.

Bob Withag registreerde het ronderecord van 0,58,621 = 157,8 km / h in 2004.

Na 2004 was het circuit enkele jaren niet beschikbaar vanwege wegwerkzaamheden. De organisatoren hebben deze tijd benut om er verschillende verbeteringen in aan te brengen, zoals een resurfacing bij start-finish, het creëren van een nieuwe chicane op het langste rechte stuk en het verwijderen van enkele hoge stoepranden.

Het idee was om de races in 2008 te hervatten, maar toen Tolbert slechts vier klassen door de K.N.M.V. kreeg toegewezen, besloot de organiserende club de races te staken omdat het financieel niet haalbaar meer was.


Voor Jack Middelburg ging het op 1 april 1984 mis. Bij een valpartij liep hij dusdanig ernstige verwondingen op dat hij hieraan op 3 april 1984 overleed.


Video's


Foto's uit 1970


Foto's uit 1971


Foto uit 1972

Foto uit 1973

Foto uit 1974


Foto's uit 1975


Foto uit 1979

Krantenknipsel uit 1972


Foto uit 1977

Foto uit 1978


Foto's uit 1979


Foto's van de CC-Races in 1980


Foto uit 1981

Foto uit 1984