Home » Motorraces » Surhuisterveen

Hoe tragisch de motorsport soms kan zijn merkte de Rotterdammer Jan Reys zaterdagmiddag bij de TT‑wegrace te Surhuisterveen. Na eerst de tweede manche van de 50 cc met ruim verschil te hebben gewonnen was hij ook weer in de finale ongenaakbaar. Ronden lang was het Reys die de toon aangaf in deze klasse en met de haast zekere zege in de zak kreeg hij enkele ronden voor het einde motorpech en moest hij de strijd staken. Bijzonder jammer voor deze Ga­rellie‑rijder die zeker een goede klasse­ring verdiend had. Hoogtepunten waren er nog meer op het veilige 1400 meter lange circuit, dat de organisatoren, de vereniging voor Handel en Industrie te Surhuisterveen en de Nederlandse Motorsport Bond hadden uitgezet en de ruim 3000 toe­schouwers hebben zeker waar voor hun geld gekregen. De race kan in elk op­zicht, geslaagd genoemd worden en het mooie weer speelde hierin zeker een be­langrijke rol. De wedstrijden die ook door burgemeester H. Ottevanger en enkele wethouders werden bijgewoond, begonnen met de 50 cc en het was een prachtig gezicht te zien hoe deze ma­chientjes met een oorverdovend geknet­ter voorbij vlogen en men stond ver­baasd over de kracht en de snelheid van deze “bromvliegen”. De eerste, manche leverde na een nek­-aan‑nekrace met Van Kessel uit Mill een overwinning op voor v. d. Biggelaar uit Oisterwijk. Het verschil bedroeg slechts een wiellengte. Derde werd P. v. d. Hijer uit Hilversurn en vervolgens kwamen B. Biel, Groningen en Ed Loers, Den Haag. De tweede manche werd zoals reeds is vermeld met ruime voorsprong gewon­nen door Jan Reys en slechts zijn stadgenoot Baay kon hem nog enigszins vol­gen. Alle andere renners lagen op meer dan één ronde en dit bewijst toch wel de klasse van de Rotterdammer die jammer genoeg in de finale zijn slag niet kon slaan, door pech. Tenslotte zag men toen een herhaling van de eerste manche. Van Kessel en Van der Biggelaar voerden weer een heroïsche strijd die laatstgenoemde pas op de streep de overwinning bracht. Verdere uitslag: 3. F. de Wit, Wateringen, 4. B. Biel. Groningen: 5. P. den Heijer, Rotterdam, 84 km/h.

Het was jammer dat er in de 125 cc klasse slechts 5 renners aan de start verschenen en dat men dan lang moest wachten tot men een handjevol coureurs voorbij ziet razen is minder boeiend. ­Maar voor de echte motorsportliefhebber gaat bij het zien van een enkele motor zijn hart open. Direkt na de start nam hier de zinnige Egberts uit Almelo de leiding, doch tegen het geweld van Roe­lofs (Lith) was hij niet opgewassen. Pas toen Roelofs’ machine pech kreeg kon Egberts de leiding weer overnemen en hij won de wedstrijd voor Roelofs en G. Rosa (Zuilichem). Gem. snelheid van de winnaar ruim 85 km/h.
In de klasse voor “Amateurs” kwa­men renners aan de start met motoren die dagelijks aan het gewone verkeer deelnemen en in deze wedstrijd eens lekker hun hart konden ophalen. J. de Laat (Rotterdam) was na het vallen van de vlag het eerst weg en stond zijn eerste plaats niet meer af. Hij won met een straatlengte voorsprong op H. Schut (Hilversum) en de buiten mededinging meerijdende Kneppel uit Rotterdam werd derde.
De eerste manche van de kwartliters klasse was de saaiste en bij de aankomst van de eerste vier was hun positie nog gelijk aan die bij de start: 1. Fr. v. d. Lugt Jr. te Schiedam; 2, M. v, d. Zanden, Oosterhout; 3. A. Versteeg, Rotterdam; 4. M. Hermsen, Nijmegen. In de tweede manche was F. Holtkamp oppermachtig: hij startte als eerste en stond de koppositie niet weer af. Tweede werd J. Camman, Nijmegen, derde werd H. v. d. Vrinden, Amsterdam en vierde L. Altes, Amsterdam. De finale van de 250 cc‑ers werd beheerst door Van der Luit Jr., de man die ook de 1e serie won: hij nam vanaf de start een grote voorsprong, die echter in de loop van de wedstrijd steeds kleiner werd door toedoen van Holtkamp en v. d. Zanden, doch deze rijders slaag­den er niet in Van der Lugt van de eer­ste plaats af te helpen. Om de tweede en derde plaats voerden Holtkamp en Van der Zanden een fel gevecht, dat Holt­kamp uiteindelijk in zijn voordeel be­sliste. Vierde werd Versteeg en vijfde Hermsen. Snelste ronde: Van der Lugt, 92 km/h.

Bij de “Zware kanonnen” de 500 cc-­ers verschenen 15 coureurs aan de start en de speciale belangstelling ging hier uit naar Toon Hofland uit Den Haag die met een zelf gebouwde 1000 cc Honda reed. Hofland maakte er echter niet veel van. Haalde zijn Honda op de rechte gedeelten bijna 120 km/h. in de bochten verloor hij weer zoveel terrein dat de algemene opinie al spoedig was dat voor Hofland geen ereplaats was weggelegd. Die opinie werd even later bevestigd toen de remmen van Hofland weigerden en deze met grote snelheid recht door in een stuk weiland terecht kwam, gelukkig ongedeerd. Beter verging het F. Holtkamp op een “Aermacchi” (Henge­lo) die onmiddellijk de toon aangaf en de race met groot verschil op de volgers won. Tweede werd A. Stroolach uit Am­sterdam en die verwees Rutten uit Apel­doorn, die slechts 2 ronden op kop had gelegen, naar de derde plaats.
Vierde werd L. Kneppel en vijfde werd D. Kra­mers.