Home » Motorraces » Reusel

Reusel (1 en 2 april 1967)

Onder de auspiciën van de Nederlandse Motorsport Bond werden exact 216 wegraces georganiseerd. De allereerste N.M.B.-wegrace was in Reusel op 1 en 2 april 1967 op het circuit "Postelsedijk". Dit circuit liep via Voorste Heikant, Herdersdreef, Den Buizerd, Postelsedijk, Schepersweijer en Laarakkerdijk en zo weer terug naar de start op de Voorste Heikant. Het lag op een steenworp afstand van de Belgische grens. Volgens het programmaboekje had het destijds een lengte van 7250 meter maar in werkelijkheid was het iets meer dan 6800 meter.

Omdat er slechts in 4 groepen getraind werd: 50 en 125 cc, 250 cc, 350 en 500 cc en de amateurs begonnen de trainingen pas om 14.00 uur en eindigden al om 16.00 uur. Er kon gecombineerd getraind worden omdat het aantal deelnemers in de 125 cc, de 350 cc en in de 500 cc aan de lage kant was. Ook bij de amateurs stond er helaas slechts een handvol rijders aan de start.

Op de foto's is de allereerste start te zien van de 50 cc klasse. Hiermee begon een succesvolle reeks van N.M.B. wegraces.

Een artikel uit die tijd:

T.T. WEGRACE REUSEL

Op zondag 2 april a.s. organiseert motorclub "De Wielewaal" te Reusel grote TT snelheidsraces met motoren. 

Op een prachtig gelegen circuit welke een lengte bedraagt van 7,5 km. zullen a.s. zondag de beste Ned. wegracers in de 50, 125, 250 500 en standaardklasse aan de start komen. 

In de 500 cc klasse zal de strijd gaan tussen P. Rieken Nijmegen, J. de Hamer R'dam, E. Bos Vasse (O.), J. Camman Nijmegen, waarbij ook Maatkamp uit Varseveld zeer zeker voor vuurwerk zal zorgen. In de 125 cc klasse komen aan de start, de welbekende J. v. Dongen R'dam die zich bijzonder zal moeten weren tegen Rosa Zuilichem, H. van de Burg Den Haag, en niet te vergeten de snelle G. Egberts uit Almelo. 

In de 250 cc klasse waarvan zeer snelle renners aan de start komen zoals J. van Dongen R'dam, Fr. van de Lucht R'dam G. Haas Hengelo, en Lacourt Haarlem zijn in staat een enorme snelle rondetijd te maken, waardoor deze klasse zeer spectaculair gaat worden. 

In de 350-500 cc zien wij weer R. Haas, Egberts en Bos aan het werk, die zeer zeker zullen trachten de zeer snelle J. Vogelsang uit Nijmegen en Hartingsveldt uit Vlaardingen moeilijk te maken. 

Het bestuur van motorclub "de Wielewaal" heeft alle veiligheidsmaatregelen getroffen. Zij doet een beroep op alle toeschouwers om tiidens de wedstrijden stipt de aanwijzingen van baancontroleurs en politie op te volgen. Voor een goed verloop van het verkeer naar de parkeerplaatsen en circuit zal gezorg worden door de Rijkspolitie. 

De wedstrijden beginnen om 14.00 uur en zullen geopend worden door de edelachtbare Heer Burgemeester van Reusel C.A.A. van Beek

Op zaterdag 1 april a.s. zullen tussen 2 en 4 uur n.m. de selectietrainingen plaatsvinden, al met al wordt het een groot sportgebeuren in Reusel.

Uit het programmaboekje:

Reusel, April 1967.
L.s.
De motorclub "De Wielewaal" heeft in Reusel haar sporen verdiend met terreinwedstriiden voor motoren. Thans slaat de club een nieuwe koers in door het organiseren van snelheidswedstriiden op de weg. Dit sportevenement is zowel voor Reusel als voor "De Wielewaal" een nieuwigheid.

Het is dan ook begrijpelijk, dat het gemeentebestuur en de organisatoren de hoogst mogeliike eisen van veiligheid en goede organisatie hebben nagestreefd. Om dat te bereiken waren uitgebreide voorbereidingen nodig en zijn zorgvuldig bepalingen vastgesteld voor een goed en veilig verloop van de wedstrijden.

De voornaamste van die bepalingen zijn in dit programmaboekie vermeld en worden in de bijzondere aandacht van alle bezoekers aanbevolen. 

De organisatoren hebben geen moeiten en kosten gespaard, waarvoor ik hen gaarne hulde breng. De deelnemende renners zullen zich ongetwiifeld naar best vermogen inzetten voor een spannende en sportieve strijd. Op deze wijze lijken mij alle voorwaarden vervuld om
het naar ik hoop talrijke publiek een sportfeest van goed gehalte en een middag van gezonde ontspanning te bezorgen.

Met de wens, dat deze verwachtingen in vervulling zullen gaan, heet ik alle bezoekers gaarne van harte welkom bij deze eerste motor snelheidswedstrijden in de gemeente Reusel.

C.A.A. van Beek
Burgemeester van Reusel.

Uitslagen:

50cc klasse 125cc klasse 250cc klasse 350cc klasse 500cc klasse Standaardklasse
1. G. Egbers 1. G. Egbers 1. H. v.d. Kruijs 1. F. Holtkamp 1. J. Vogelsang 1. A. v.d. Maas
2. A. ter Poorten 2. J. van Dongen 2. H. v.d. Zanden 2. H. de Wit 2. H. Hutten 2. J. Wagemakers
3. G. Zijderveld 3. H. v.d. Burg 3. J. v.d. Zanden 3. P. Kramer 3. J. Batelaan