Michel van Bokhoven - de praeses van de Nederlandse Motorsport Bond.

Na het overlijden van zijn broer Antoon, op 1 mei 1960, werd Michel van Bokhoven door de algemene ledenvergadering benoemd tot Algemeen voorzitter van de NMB. Onder zijn bezielende leiding groeide de NMB tot ongekende hoogte.

Michel van Bokhoven, zoals de meeste hem nog zullen herinneren, met de bekende sigaar in de mond. Mede-oprichter en jarenlang (1960-1980 & 1982) de Algemeen voorzitter van de Nederlandse Motorsport Bond.


NMB-voorzitter Van Bokhoven: 

'Federatie voor motorsport zou goede zaak zijn'

Het wel en wee in de motorsport gaat Michael van Bokhoven nog net zo ter harte als dertig jaar geleden toen hij bestuurslid en mede-oprichter van de huidige Nederlandse Motorsport Bond (NMB) werd en als twintig jaar geleden toen hij zich tot algemeen voorzitter wist op te werken als opvolger van zijn broer Anton.  Aan dit bijzondere jubileum wordt momenteel uiteraard grote aandacht besteed.

Het kenmerk van zijn doorwrocht beleid was de praktijk. Michael van Bokhoven heeft altijd midden tussen de coureurs gestaan. Zijn lust en leven was het bezoeken van ontelbare wedstrijden om zich steeds op de hoogte te stellen van ontwikkelingen waarop hij inhaakte als dat nodig mocht zijn.

Ook al blijft de viering van het jubileum centraal staan in het gesprek met de 58-jarige Brabander, van oorsprong afkomstig uit Ammerzoden, de woonplaats van Neerlands toprijder Boet van Dulmen - om de actualiteit van de afgelopen maanden kom je met hem niet heen. Hij weet te goed wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt tussen de nogal met elkaar overhoop liggende bonden en komt tenslotte tot een kras voorstel over de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst waarvan weinig meer terecht komt in de Nederlandse wegracerij: 'Het vertrouwen is zoek, wederzijds'. lk geloof daarom dat het een goede gedachte zou zijn wanneer de motorsport in ons land zich binnenkort gaat beraden over een federatiestructuur zoals West-Duitsland waar de afzonderlijke bonden wel in goede harmonie met elkaar kunnen samenwerken. Er mogen best van KNMV en van NMB zitting hebben in het bestuur maar de meerderheid moet een onafhankelijke status hebben. Deze moet advies kunnen uitbrengen en controle ten aanzien van de samenwerking tussen de KNMV en de NMB met dien verstande echter dat iedere organisatie wel haar eigen identiteit moet kunnen behouden. Ook de rijders van de NMB, dat staat zwart op wit op papier, hebben net zoveel rechten in het buitenland te rijden als de leden van de KNMV. Dat is vier jaar geleden overeengekomen en daaraan zullen de bonden zich moeten houden. Ik vind daarnaast dat de indruk weggenomen moet worden dat het lidmaatschap van de KNMV voordelen biedt. Ook al hoor je het vaak mompelen in het rennerskwartier. Dat is niet waar, we horen in een goed overleg in een vredige harmonie naast elkaar te leven en elkaars moeilijkheden te respecteren. De NMB wil er in geval gaan nadenken hoe een federatie in Nederland te verwezenlijken is. Kortgeleden hebben we aan het ministerie van CRM al een belangrijke suggestie in deze richting gedaan. We verzochten de overheid een vertegenwoordiger naar de overlegvergaderingen te sturen. Helaas heeft de KNMV het voorstel van de hand gewezen.

Het motorsportvirus was ook in het bloed van Huub van Bokhoven (†), de oudste zoon van Michel, aanwezig.
Huub was destijds als eigenaar van Bedrijfswagens Eindhoven enige tijd sponsor van o.a. Dave Strijbos, John van Berk en Jopie Rijkers.