In het met de nationale vlaggen van Engeland, België, Duitsland, Zwitserland en Nederland versierde motel van het vliegveld Zuid Limburg te Beek hebben de afgevaardigden van de Internationale Motorsport Bond voor Amateurs (I.M.B.A.) zaterdag en zondag hun jaarlijks congres gehouden.

Na een terugblik door voorzitter Friedl Kalz op het afgelopen jaar, werd op zijn voorstel naast de motorsport ook de automobielsport in de I.M.B.A. opgenomen, waardoor het ledental de 100.000 is gepasseerd. Voor de autosport, waarbij zowel sport- als tourwagens zullen zijn toegelaten, zullen alleen rally's en vaardigheidsritten worden georganiseerd. Voor de nieuwe combinatie worden ook nieuwe statuten ontworpen.

Wat de motorsport betreft werden voor de onderscheiden categorieën van 50, 250, 360, 500 cc. en zijspanklasse Westeuropese kampioenschappen op 't programma geplaatst, waarbij in elk der aangesloten landen voorselectie wedstrijden moeten plaatsvinden. Dit geldt zowel voor de crossen als baan- en wegraces.

Voorzitter Kalz deelde verder mede dat de onderhandelingen met Frankrijk en Oostenrijk voor toetreding tot I.M.B.A, behoudens enkele details. tot een akkoord hadden geleid. De vaststelling van dé internationale wedstrijdkalender had nog al wat voeten in de aarde, omdat bleek dat Engeland voor het nieuwe seizoen 150 wedstrijden op het programma had geplaatst. België 60, Duitsland 40, Zwitserland 50 en Nederland 78.

Hoewel de I.M.B.A. beoogt al haar leden zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen hun sport te beoefenen, moest er toch nu naar ruimte worden gezocht om al de gemaakte plannen te realiseren. Na veel combineren gelukte dit echter wonderwel, daar de wedstrijddata voor de motorsport en voor de autosport zonder bezwaar gelijktijdig kunnen vallen.

Naast de strijd om de West-Europese titels moeten immers ook de nationale kampioenschappen gewoon doorgang kunnen vinden. Wat Nederland betreft zullen deze laatste gehouden worden voor de senioren klasse 250 cc. op 24 maart te Wintelre, 7 april te Veghel, 28 april te Nistelrode, 9 juni te Valkenswaard, 23 juni te Reusel en 4 augustus te Oss. De 500 cc gaat van start op 11 februari te Boekel, 21 april te Aalst, 12 mei te Uden, 19 mei te Veldhoven, 26 mei te Eindhoven en 22 september te Reusel. Wat de wedstrijdkalender voor ons gewest betreft werden reeds vastgesteld grasbaanraces te St. Geertruid op 12 mei met herhaling op een nader te bepalen datum in september, motorcross te Echt op 16 juni, te Valkenburg op 14 juli en te Gulpen op 28 juli.

Zeer bijzondere aandacht zal de NMB, zoals voorzitter Van Bokhoven ons meedeelde, gaan besteden aan de wegraces. Hiervoor zijn reeds enkele data vrij gehouden. Het overleg met de overheidsinstanties neemt echter nogal wat tijd in beslag, maar men rekent toch het volgend seizoen in Limburg een viertal wegraces te kunnen organiseren.

Voorzitter Kalz kon tenslotte meedelen dat voor de autosport ook de beschikking was verkregen over een gedeelte van de Nürburgring. Hij sprak de hoop uit, dat naast de motorsport voor liefhebbers ook de amateur-autosport naar grote hoogte zou groeien.


De tiende juni 1954 was een belangrijke dag voor de Westeuropese motorsport in rooms katholiek verband. Op genoemde datum werd namelijk in Wanssum de I.M.B. oftewel de Internationale Motorsport Bond opgericht. Bij deze bond sloten zich de motorsportfederaties uit België, Duitsland en Nederland aan.

Dank zij de goede leiding en veel onderling contact groeide de nieuwe organisatie langzaam maar zeker uit tot een hechte bond. Inderdaad een hechte bond, want in de beginperiode diende de nieuwe organisatie heel veel stormen te doorstaan. Ondanks alles bleef de I.M.B. echter als een rots in de branding staan.I.M.B.A. congres 1964