Op het 2855 meter lange circuit 'Wolvenbosch' in Heeswijk ging op zondag 16 april 1967 de tweede NMB wegrace van start in de 50, 125, 250cc en de standaardklasse. Door de geringe lengte van het circuit dacht de NMB er goed aan te doen de zwaardere klassen hier niet te laten starten. Het circuit is namelijk niet al te breed en heeft ruwweg de vorm van een driehoek met ook drie hairpins waarop de rijders een aantal zeer fraaie slingers en S-bochten te verwerken krijgen. 

 

In 1968 maakte de organiserende motorclub MAC De Wisperink een switch naar de KNMV zodat er slechts 1 jaar wegraces onder auspiciën van de NMB verreden zijn.

 

Crosses waren er ook in Heeswijk, die werden georganiseerd door motorclub "Stanserhorn".

Uit het programmaboekje twee keer een voorwoord:

Voorwoord
Geachte sportvrienden,
Voor de eerste maal heeft dit sportgebeuren van de wegrace hier in Heeswijk plaats. Vanaf deze plaats wil ik gaarne iedereen die met dit evenement bemoeienis heeft — als organisator, deelnemer of kijker - van harte welkom heten. Gezien de voorbereiding verwacht ik — als 't weer medewerkt — dat deze een succes zullen worden en ieder jaar weer zullen terugkeren. Niet iedereen weet wat er aan werk verzet moet worden om een dergelijke aangelegenheid veilig te laten verlopen. lk dank dan ook de initiatiefremers en de organisatoren voor hun arbeid. Moge dit een sportieve strijd worden, welke bijdragen mag de recreatie van heel de omgeving.

Ik wens U alle succes toe.

De burgemeester van Heeswijk,
Mr. H. Breukel

Voorwoord
Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de Motorclub "De Wisperink" om een voorwoord te schrijven in haar programmaboekje voor de motorwegraces op 16 april a. s. 

Daar de cross-motorwedstrijden in Heeswijk een vaste plaats hebben gekregen, verheugt het mij dat zij de organisatie op zich hebben genomen voor motorwegraces. 

Uit de inhoud van het programmaboekje zal U blijken, dat vele bekwame renners vertegenwoordigd zijn, om dit evenement tot een succes te maken. 

Betreffende de veiligheid van publiek en renners heeft de motorclub "De Wisperink" al het mogelijke gedaan, waardoor de organisatie een zo vlot mogelijk verloop zal hebben. 

Moge ik U dan beleefd verzoeken stipt de aanwijzingen van Politie en Controleurs op te volgen? 

Zeer erkentelijk ben ik voor de medewerking van het Gemeentebestuur van Heeswijk, de Technische Dienst, Rijkspolitie, E.H. B.O. en Brandweer. Eveneens alle grondeigenaren en anderen, die ertoe hebben bijgedragen voor het slagen van dit sportgebeuren. Aan allen mijn welgemeende dank. 

Ik wens U allen een prettige sportmiddag, de renners veel succes en het Bestuur van "De Wisperink" een bevredigend verloop van de wedstrijden. 

De Algemeen Voorzitter
NEDERL. MOTORSPORT BOND
M.J.H. van Bokhoven.

Uitslagen

50cc 125cc 250cc Amateurs
1. P. den Heijer 1. Th. Roelofs 1. F. v.d. Lugt 1. A. v.d. Maas
2. H. van Kessel 2. G. Egberts 2. H. v.d. Kruijs 2. J. Batelaan
3. G. Egberts 3. H. v.d. Burg 3. A. Versteeg 3. J. de Laat